Vesna Stanojević

U napetom i stresnom vremenu u kome živimo negativno je izraženije pa tako i nasilje nad ženama beleži porast. Veoma ozbiljan sagovornik na ovu temu je Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća u Beogradu, žena čija karijera sledeće godine dostiže 30 godina neprekidne borbe za ljudska prava.