Verica Rakočević sasvim lično, o ljubavi, o poslu i o svojim uzorima.

Verica Rakočević sasvim lično