U poseti Požarevcu 4/5 (Ergela Ljubičevo prvi deo)

Ergela Ljubičevo je jedna od najstarijih ergela u Srbiji, koju je 1853. godine osnovao knjaz Miloš Obrenović. Potpuno je renovirana i ulepšana, za 53. Ljubičevske konjičke igre a prema viziji mlade prostorne dizajnerke Svetlane Milutinović.