U poseti Požarevcu 2/5 (Požarevački mir)

Požarevački mir je mir potpisan 21.7.1718. u Požarevcu, između Austrije i Venecije s jedne i Osmanskog carstva sa druge strane. Na godišnjicu ovog događaja 2010. godine postavljena je replika carskog šatora koja predstavlja verodostojni prikaz ovog istorijskog događaja.

Požarevački mir