Trg Bajki i dečiji hor “Čarolja”

U programu “Trga Bajki” učestvovala je i Leontina sa svojim dečijim horom “Čarolija”.