Tradicionalni muzički instrumenti na “Trgu bajki”

Na “Trgu bajki”, na oduševljenje dece i roditelja predstavljeni su neki gotovo zaboravljeni tradicionalni muzički instrumenti.