Simonida Milojković i romani o ljudima sa društvene margine

Autorka hit romana “Grabljivica”, “Grabljivica 2” i “Ljubav u doba kokaina”, čiji tiraži prevazilaze 200.000 primeraka i beleže popularnost u čitavom regionu bivše Jugoslavije, Simonida Milojković, priča o autentičnosti svog pisanja o ljudima sa društvene margine.