Saška Popov Rašić

Velika profesionalna vezanost za KPGT I režisera Ljubišu Ristića, čiji post moderni pristup joj najviše odgovara, doneo je karijeri glumice Saške Popov Rašić niz uspešnih uloga u nizu uspešnih predstava. Pored pozorišnog rada ona nalazi vreme i za uloge na malim i velikim ekranima.