Orea: Udruženjem estetskih hirurga za bolji kvalitet

Svetski anti-aging talas preplavio je i naš region. Sa neverovatno velikim zamahom ovog trenda došlo je i do sudara između nerealnih želja korisnika i ponude brzih ali nepouzdanih, nekada i rizičnih rešenja za ispunjenje tih želja. Rešenje koje dovodi stvari na svoje mesto, uvodi red, standardizaciju i verifikaciju kvaliteta je Udruženje estetskih hirurga. Njegovo osnivanje najavljuje dr Magdalena Krupež iz Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju “Orea”.

oreaclinic.com