OREA:  Mezonitima do zatezanja lica i tela 

Revolucija u estetskoj hirurgiji je stigla u Srbiju i u kliniku Orea! LFL Barb II mezo nitima se postiže zatezanje lica i pojedinih delova tela jednako uspešno kao klasičnom hirurškom intervencijom ali bez hirurškog zahvata.

oreaclinic.com