Orea: Fileri

Čemu fileri služe, koliko vrsta filera ima, kako se apliciraju, da li nam se valja igrati sa istima. Kolika je odgovornost lekara ili nekoga ko nije stručan za takve stvari. Šta fileri mogu da nam donesu a kakvu štetu mogu da naprave, govori dr Magdalena Krupež iz klinike za estetsku hirurgiju Orea.

oreaclinic.com