O zdravlju kože u BT klinici

Klimatske promene i povećanje intenziteta Sunčevog zračenja razlog su za pojačanu predostrožnost i preventivne preglede kada je u pitanju zdravlje kože.

Korisna Adresa: btklinika.com