Milojko Pantić na promociji Suzaninog izbora u Grand Casino Beograd

Razgovor sa Milojkom Pantićem na promociji Suzaninog izbora u Grand Casino Beograd 17.12.2015.

www.grandcasinobeograd.rs