Lekovitost voda Vrnjačke banje

Vrnjačka Banja je prirodno lečilište sa dugogodišnjom tradicijom i sa više izvorišta mineralnih voda. Raznovrsnost hemijskog sastava banjskih voda pruža širok spektar dejstva. U medicinsko-banjskom kompleksu “Merkur”, one se koriste za lečenje mnogih oboljenja, od gastro intestinalnog trakta, hroničnog pankreatita, dijabetesa, anemije, uroloških problema pa do reproduktivnog zdravlja.