Galerija Matice srpske

Godine 1847. u Budimpešti je u okrilju Matice srpske osnovan Muzej, iz čije umetničke zbirke je proistekla Galerija Matice srpske. Od samih početaka Galerija se bavi prikupljanjem, čuvanjem, proučavanjem, izlaganjem i interpretacijom umetničkih dela srpske kulturne baštine. Galerija Matice srpske, 1958. godine preseljena je u Novi Sad, na Trg galerija.