Gabrijela Ubavić

Gabrijela Ubavić, rođena Požarevljanka i lirsko-koloraturni sopran, prvi značajni međunarodni uspeh dostigla je 2010 god. ulogom Pamine u Mocartovoj „Čarobnoj fruli“ u teatru J.K.Tila (J.K.Tyla) u Plzenu (Češka Republika). Nakon toga usledile su i druge uloge I nastupi širom Evrope: Nemačka, Austrija, Švajcarska, Češka, Poljska…