Eterna: Edukacija za mlade lekare

Baš kao što je moguće pročitati u prvoj rečenici “O nama” na www.eterna.co.rs, “Specijalizovani centar za unapređenje lepote Eterna je centar koji svojim pacijentima izlazi u susret i poboljšava moderan način života.”

Međutim, Eterna je i akreditovani centar za edukaciju mladih lekara na polju estetske medicine…

eterna.co.rs