Dr. Ioanna Batsialou na promociji Suzaninog izbora u Grand Casino Beograd

Razgovor sa dr. Ioanna Batsialou na promociji Suzaninog izbora u Grand Casino Beograd 17.12.2015.

www.grandcasinobeograd.rs