C Dental Center

C Dental Center je prvi dentalni centar u Srbiji koji ima sve najsavremenije na jednom mestu: 5 stomatoloških ordinacija,3D ortopan i zubno protetsku laboratoriju koja jedina u Jugoistočnoj Evropi ima sertifikat kvaliteta Vita Masterlab.

www.cdentalcenter.rs