Beohram

U eri pametnih telefona, pametnih uređaja svih vrsta, naši stanovi i kuće postaju pametni. Ovu tranziciju ka pametnom prate takođe i prozori. I kada se na domaćem terenu nove tehnologije udruže sa beskompromisnim kvalitetom, tradicijom porodične firme i energičnošću, obrazovanjem i iskustvom u oblasti PVC i ALU stolarije jedno ime se ističe: Beohram.

pvcstolarijabeohram.com