Ana Sakić na promociji Suzaninog Izbora u Grand Casino Beograd

Razgovor sa Anom Sakić na promociji Suzaninog izbora u Grand Casino Beograd 17.12.2015.

www.grandcasinobeograd.rs