Aleksandar Ilić

“Ne daj se generacijo” poručio je Aleksandar Aca Ilić pesmom na samom početku svoje karijere. 20tak godina kasnije, sa par sedih i bez brkova po kojima je bio prepoznatljiv kroz veći deo karijere, Aca Ilić i dalje stoji uspravno i ne da se zajedno sa svojom generacijom.

Korisne adrese:      www.heritagebelgrade.com     www.economicparfemi.com     www.ge132.rs     herbasvet.com