U programu “Trga Bajki” učestvovala je i Leontina sa svojim dečijim horom “Čarolija”

Trg Bajki i dečiji hor “Čarolja”