Specijalisticku bolnicu za estetsku hirurgiju OREA vode dve uspešne žene: Dr Magdalena Krupež i Dr Jelena Šukrija. Ime ordinacije OREA na starogrčkom jeziku znači lepa, prelepa. Uspešne žene i lepota prirodno su “Suzanin izbor”.

Korisna adresa: oreaclinic.com

OREA specijalisticka bolnica za estetsku hirurgiju